Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

6851 31b2 500

evolutionists:

Olivier de Sagazan.

Transfiguration.

Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaSzczurek Szczurek
gaiqus
8449 cb56 500
:(
Reposted fromfungi fungi viashikaji shikaji

February 13 2019

gaiqus
gaiqus
6384 4e6c 500
Reposted fromsoftboi softboi viahelenburns helenburns
gaiqus
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— Jakub Żulczyk - "Instytut"
gaiqus
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viachudazupa chudazupa

February 12 2019

gaiqus
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir vianieobecnosc nieobecnosc
gaiqus
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianieobecnosc nieobecnosc
gaiqus
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viaboli boli

February 11 2019

gaiqus
6755 aeab
Reposted frominto-black into-black viahormeza hormeza
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viamikrokosmos mikrokosmos
gaiqus
Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viamikrokosmos mikrokosmos
gaiqus
7675 49a3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatwice twice
gaiqus
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.
Że to jest ważne, co ja czuję.
Że mogę czuć.
Nikt mnie nigdy o to nie pytał.


                                                                    - Najgorszy człowiek na świecie.                                                                                             M.Halber
Reposted fromFoxyladyy Foxyladyy viatwice twice
gaiqus
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viaredstripes redstripes

February 03 2019

gaiqus
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viamikrokosmos mikrokosmos

October 27 2018

gaiqus
gaiqus
3069 8108 500
gaiqus
5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vianieobecnosc nieobecnosc
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl