Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viamrrru mrrru

July 13 2018

gaiqus

July 12 2018

gaiqus
gaiqus
Reposted fromFlau Flau viamowmihou mowmihou

July 11 2018

gaiqus
1307 416b
Reposted fromrenirene renirene vianieobecnosc nieobecnosc
8095 10ae 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaalexnouveau alexnouveau

July 10 2018

gaiqus
8231 37f7
Reposted fromkarahippie karahippie

July 09 2018

gaiqus
Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viajestemjeden jestemjeden
gaiqus
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera – Madame
Reposted fromnyaako nyaako viajestemjeden jestemjeden

July 06 2018

gaiqus
  (...) właściwie nawet nie wiem, które myśli są moje i ze mnie, a które wyczytałem (...)
— Bohumil Hrabal "Zbyt głośna samotność"
Reposted fromIriss Iriss viainsanedreamer insanedreamer
gaiqus
7640 3635
Reposted fromcelaeno celaeno viapatyna patyna
gaiqus
0575 353c
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna

June 19 2018

6673 9533 500

June 13 2018

2971 5647 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viarejka rejka
gaiqus
4343 b76d 500
The Winged Victory of Samothrace (the Nike of Samothrace), Louvre Museum, Paris, France (photo by Anna Kucherova)
Reposted fromciarka ciarka viagaladriel galadriel

June 09 2018

0143 e99b
Reposted fromatby atby viacarmenluna carmenluna

June 05 2018

8594 af9a 500
Reposted fromink ink viamikrokosmos mikrokosmos
1033 d822 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamikrokosmos mikrokosmos

June 03 2018

gaiqus
7845 d506
Reposted frommaruuda maruuda viaoxygenium oxygenium
gaiqus
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne. 
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapsychodelik psychodelik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl