Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

gaiqus
6360 9344 500
Reposted fromhormeza hormeza

May 19 2019

gaiqus
gaiqus
8174 463a 500

olivierhertel:

Pretty Little Things

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamikrokosmos mikrokosmos

May 15 2019

gaiqus

May 07 2019

2668 1686 500

Pink Floyd The Wall - David Gilmour playing Comfortably Numb - Nassau 1980 © Jill Furmanovsky

Reposted fromnickdrake nickdrake viaciarka ciarka
gaiqus
9418 a1dd 500
Sergii Shaulis, Ukraina
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSzczurek Szczurek

March 28 2019

gaiqus
Ja tylko... Nie wiem. Lubiłem to, czego nie powinienem lubić, czułem to, czego nie powinienem odczuwać. Moje słowa zawsze odbiegały od oczekiwań otoczenia.
— S. Waters 'Pod osłoną nocy' / skąd ja to znam.
Reposted fromafterparty afterparty viamikrokosmos mikrokosmos

March 04 2019

gaiqus
8213 f1b1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
gaiqus
8109 697a
Reposted fromkarahippie karahippie viaWlodara Wlodara
gaiqus
Tęsknie do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie, tęsknię (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego... Ale jak nazwać to, co odczuwam w Warszawie, kiedy Ty jesteś w Londynie? Też - tęsknotą? Oj, ubożuchny jest ten słowniczek, który mamy do dyspozycji.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze

March 03 2019

gaiqus
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viaedenpath edenpath
gaiqus
8016 2f72 500
Reposted fromsoftboi softboi viaciarka ciarka

February 26 2019

2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viatwice twice
gaiqus
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viatwice twice

February 25 2019

gaiqus
9613 4602 500
Reposted fromstylte stylte viacotarsky cotarsky
gaiqus
4554 d8c2 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

February 24 2019

gaiqus
5454 2263 500

February 23 2019

gaiqus
0460 9b06 500
Reposted fromsoftboi softboi viaskynetpizza skynetpizza
gaiqus
1633 46a8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacolorfulvillain colorfulvillain
gaiqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl