Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

gaiqus
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
gaiqus
gaiqus
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— S.Kierkegaard
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viamikrokosmos mikrokosmos
gaiqus
3884 76cd 500
Reposted fromgreenfox greenfox viamikrokosmos mikrokosmos
gaiqus
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele viamikrokosmos mikrokosmos

December 02 2017

gaiqus
3351 3cb1 500
Reposted bypansmiecCattwwojtlborntomunch96Brainyanonim

November 30 2017

gaiqus
1139 1c40
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viajethra jethra
gaiqus
2173 d410
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viajethra jethra
gaiqus
4184 48e9
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajethra jethra
gaiqus
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaVirasil Virasil
gaiqus
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viamrs-cosmos mrs-cosmos
gaiqus
9506 7cb7
Reposted fromnoone97 noone97 viaszydera szydera
gaiqus
gaiqus
Reposted frombiru biru vialeonette leonette

November 28 2017

gaiqus
5054 8a9c 500

Green Ripper
Reposted fromEmisja Emisja viaasiekxp asiekxp

November 25 2017

gaiqus
gaiqus
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless viaPrzygnebiona Przygnebiona

November 24 2017

7279 b3fb
Reposted fromamatore amatore viarhubarbrr rhubarbrr
6128 5f6b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viarhubarbrr rhubarbrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl