Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

gaiqus
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viamikrokosmos mikrokosmos

May 17 2018

gaiqus
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

May 15 2018

gaiqus
Każdy system podobny do Wieczności, który pozwala ludziom wybierać sobie przyszłość, skończy się wyborem bezpieczeństwa i przeciętności, wykluczających zdobycie gwiazd.
— Isaac Asimov
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaiamnotarobot iamnotarobot
8208 3f65
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaiamnotarobot iamnotarobot
8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viaiamnotarobot iamnotarobot

May 13 2018

gaiqus
Reposted fromfascinating fascinating viainsidemysoul insidemysoul
gaiqus
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
gaiqus
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
gaiqus
6996 0567 500
Reposted fromwishnia wishnia viagogullo77 gogullo77
7082 acce 500
gaiqus
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
Reposted fromraita raita viaiamnotarobot iamnotarobot
gaiqus
1741 a7ab
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamnotarobot iamnotarobot

May 08 2018

3878 4baf 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaaskman askman

May 06 2018

4825 d9b9 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaSzczurek Szczurek
gaiqus
9476 212a 500
2933 8b7a 500
Reposted fromfreakish freakish viadobby dobby
gaiqus
8951 ad93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
gaiqus
5764 0ee0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaczinok czinok
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl