Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

gaiqus
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadiscort discort
gaiqus
7989 43f6
Reposted frompolaparis polaparis viaslowianecznik slowianecznik
gaiqus
1600 6789
Reposted fromDarthWillow DarthWillow viaiamnotarobot iamnotarobot
gaiqus
9057 816e 500
Reposted fromluron luron viaiamnotarobot iamnotarobot
gaiqus
Najdroższa Lindo!  17:15. Właśnie do Ciebie dzwoniłem. Od razu czuję się lepiej. Zacznę poniedziałek, kończąc z piciem. Chcę, żebyś wiedziała, że chcę to zrobić dla Ciebie, niezależnie od tego, jak będzie ciężko. Bo nie ma innej kobiety takiej jak Ty, i nie ma innego sposobu, aby Cię zatrzymać. Moja miłość do Ciebie dominuje nad wszystkim, nawet nad niebiosami. Proszę, błagam, wytrzymaj ze mną jeszcze trochę. Myślę, że warto. Czuję, jak moje uczucie do Ciebie wibruje mi w łokciach, porusza drutami telefonicznymi, przenika przez ściany. Nie zmarnujmy tego. Jesteś cudem. A ja wierzę w cuda, i, koniec końców, po telefonicznej rozmowie z Tobą, wierzę w Ciebie…
— Bukowski
Reposted fromwwannie wwannie viaiamnotarobot iamnotarobot

March 17 2018

gaiqus
8841 3349
Unfortunately I don't know the author, but this photo is amazing
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vianuwanda nuwanda
gaiqus
1275 6ef8
Reposted fromlove-autumn love-autumn viashitsuri shitsuri
0416 0183
gaiqus
9230 5257
Reposted frommental-cat mental-cat viashitsuri shitsuri
gaiqus
3535 bfa2
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTamahl Tamahl
gaiqus
1041 5ca6
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
gaiqus
0445 45ac 500
gaiqus
2863 c589
Reposted fromnonperfect nonperfect viaiamnotarobot iamnotarobot

March 13 2018

gaiqus
9815 c6ae
Chcę!
Reposted frompastelowe pastelowe viaiamnotarobot iamnotarobot
gaiqus
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaiamnotarobot iamnotarobot

March 03 2018

gaiqus
gaiqus
0730 6ee1

February 25 2018

gaiqus
6736 66cf 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaiamnotarobot iamnotarobot
gaiqus
3703 fcc6
Reposted frommorela morela viaiamnotarobot iamnotarobot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl